Jak opowiadać historie używając czasu przeszłego Perfekt

Moi Drodzy! Choć upalne, przeplatane burzami i deszczem dni wciąż nam towarzyszą, dla niektórych urlop i odpoczynek to już tylko wspomnienie. By po powrocie do codzienności móc w języku niemieckim opowiedzieć swoje wrażenia, przydatny okazać się może czas przeszły Perfekt. Czas dość trudny dla osób polskojęzycznych, gdyż w języku polskim nie mamy jego odpowiednika. Jest to czas specyficzny, trzeba się z nim oswoić, warto go również polubić.

Czasu Perfekt używamy w rozmowach, pytaniach, odpowiedziach. Stosujemy go, kiedy mówimy o czynnościach przeszłych dokonanych.Perfekt to czas przeszły złożony. Składa się z:

- formy osobowej czasownika posiłkowego „haben” lub „sein”
- imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II).Perfekt = haben/sein (forma osobowa) + Partizip II

Czasownik posiłkowy („haben” lub „sein”) odmienia się przez osoby w czasie teraźniejszym. 

Imiesłów jest nieodmienny i znajduje się ZAWSZE na końcu zdania!

Zacznijmy od przypomnienia sobie odmiany czasowników sein i haben:).Odmiana czasowników posiłkowych

haben
ich habe                                              wir haben
du hast                                                ihr habt
er, sie, es hat                                    sie, Sie haben

sein
ich bin                                                  wir sind
du bist                                                 ihr seid
er, sie, es ist                                      sie, Sie sind

Partizip II

Imiesłów czasu przeszłego (Partizip II) tworzymy dodając do tematu czasownika przedrostek „ge-” i końcówkę „-t” lub „-et”.


Przykłady:

bezokolicznik      – machen (robić)                                                Partizip II - gemacht
                               lernen (uczyć się)                                                 gelernt
                               spielen (grać)                                                        gespielt
       arbeiten (pracować)                                              gearbeitet

Przedrostka „-ge” nie dodajemy:

1. Przy czasownikach zaczynających się na: be-, ge-, er-, ent-, emp-, ver-, zer-, miß-, 

np. besuchen, erzählen

 bezokolicznik – besuchen (odwiedzać)                               Partizip II – besucht
                           erzählen (powiedzieć)                                        erzählt

2. Przy czasownikach zakończonych na „-iren”, 

np. spaziren, studiren

bezokolicznik – spazieren (spacerować)                                              Partizip II – spaziert
                          studieren (studiować, uczyć się)                                    studiert


Kiedy tworzymy czas Perfekt z "haben"

Czas przeszły Perfekt z czasownikiem „haben” tworzy większość czasowników, np. machen, sehen, fragen.

Der Lehrer fragt einen Schüller. – Nauczyciel pyta ucznia.
Der Lehrer hat einen Schüller gefragt. – Nauczyciel zapytał ucznia.

Ich sehe deinen Bruder. – Widzę Twojego brata.
Ich habe deinen Bruder gesehen. – Widziałem Twojego brata.

Der Schüller macht die Hausaufgabe. – Uczeń robi zadanie domowe.
Der Schüller hat die Hausaufgabe gemacht. – Uczeń zrobił zadanie domowe.

Kiedy tworzymy czas Perfekt z "sein"

Z „sein” czas Perfekt tworzą czasowniki:

1. Oznaczające ruch:

bezokolicznik – fliegen (latać, lecieć)                                                    Partizip II – geflogen
gehen (iść)                                                                                           gegangen
fahren (jechać)                                                                                     gefahren
laufen (biec)                                                                                         gelauft
schwimmen (pływać)                                                                           geschwommen
kommen (przychodzić, przybywać)                                                     gekommen

Wir fahren in die Stadt. – Jedziemy do miasta.
Wir sind in die Stadt gefahren. – Pojechaliśmy do miasta.

2. Oznaczające zmianę stanu:

bezokolicznik – sterben (umierać)                                            Partizip II - gestorben
   aufwachen (brudzić się)                                                     aufgewacht
   einschlafen (zasnąć)                                                           eingeschlaft

3. Czasowniki

  • werden (zostać) - geworden, 
  • bleiben (pozostać) - geblieben, 
  • passieren (stać się, wydarzyć się) – passiert
Dziękuję za ten gościnny wpis Pani Magdalenie Opiela. Mam nadzieję, że Wam się spodobał.
Zdjęcia i grafika: ja

Uściski!
Magda
                              Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Niemiecki dla początkujących © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka